TEBRİKLER

Deneme hesabınız oluşturulmuştur. Giriş detaylarınızı formda yazmış olduğunuz e-posta adresinizden öğrenebilirsiniz.
En kısa sürede bir müşteri temsilcimiz sizin ile iletişim kuracaktır.

ext FORMU DOLDURUN
SİZİ ARAYALIM
ext
FOREX BİST/VİOP
TEBRİKLER

Deneme hesabınız oluşturulmuştur. Giriş detaylarınızı formda yazmış olduğunuz e-posta adresinizden öğrenebilirsiniz.
En kısa sürede bir müşteri temsilcimiz sizin ile iletişim kuracaktır.

ÜCRETSİZ HESAP AÇABİLİRSİNİZ
Lütfen tüm alanları doldurunuz.
2022 yılı 1. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %26, zarar eden müşteri oranı %74’tür.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERİ ÖNCESİ BİLGİ FORMUBu bilgi formu, 6098 Sayılı Türk Borçlar   Kanunu’nun 21. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (III-45.1) Sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca elektronik ortamda yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmete ilişkin çerçeve sözleşmelerinin ve eklerinin tarafınızca onayından önce bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.
 
1. YATIRIM KURULUŞ BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı : İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cd. Saat.Sk. Spine Tower No:5 K:2  Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mersis No 0 478 051 8427 000 17
Telefon 444 1 858
Faks 0 212 328 30 81
İnternet Adresi : www.integralyatirim.com.tr
Email : bilgi@integralyatirim.com.tr
 

Sayın Yatırımcımız,

Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu; tarafınızdan hesap açılışı öncesinde Yatırım Kuruluşu’nun sunmaya yetkili olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin risk bildirim formlarının ve Kaldıraçlı Alım Satım Çerçeve Sözleşmesinin, Yurtiçi Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesinin ve Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinin incelenmesi ve yapılacak Uygunluk Testi ve/veya Yerindelik Testi sonucunda Müşteri’nin risk ve getiri tercihlerine uygun yatırım hizmet ve faaliyetlerinin bildirilmesi sonucunda kurulan iş ilişkisi sonrasında ilgili yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmete ilişkin çerçeve sözleşmelerinin mesafeli olarak düzenlenmesi esaslarını ve menfaatinize aykırı hükümlere ilişkin bilgileri içermektedir.
Bu çerçevede, Türk Borçlar Kanunu’nun genel işlem şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşme hakkında yeterli derecede  bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek ve aşağıda bilginize sunulan hükümleri öğrenmeniz, anlamanız ve bunları kabul ederek Sözleşmeye taraf olmanız gerekmektedir.
 
2. SÖZLEŞMELERİN MENFAATİNİZE AYKIRI OLABİLECEK HÜKÜMLERİ   
2.1. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi 
 
a) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

Döviz, emtia ve kıymetli madenler ile Kurul’un belirlediği diğer varlıkların yatırılan teminat karşılığında kaldıraçlı olarak alım satımının yapılmasına yönelik verilecek hizmetlerdir.

b) Ücret, Masraf ve Komisyonlar

İlgili işlemlerden doğacak masraflar; Ek-12’de yer alan ‘’Ücret, Masraf ve Komisyon Ücret Tarifesi’’ ile sözleşmenin VII. Diğer Hükümler bölümünde yer alan Ücret ve Masraflar başlığı altında yer almaktadır. Taşıma maliyeti hakkında https://www.integralforex.com.tr/spreadler ve spread bilgileri hakkında https://www.integralforex.com.tr/spreadler adreslerinden bilgi edinilebilir. Taşıma maliyetleri ve spread oranlarının değişkenlik göstereceğinden söz konusu bilgiler internet sitesi üzerinden takip edilmelidir.

c) İşlemlere İlişkin Risk Bildirimi

Sözleşmenin Ek.2’de yer alan Risk Bildirim Formu’nda kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin işlem usullüleri ve oluşabilecek riskler ile işlem örnekleri yer almaktadır.

d) Vade Sonu İşlemleri

Sözleşmenin IV. Teminat Gereklilikleri bölümünde yer alan 75. maddede vade sonu bulunan sözleşmelerin tasfiyesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

e) Teminat Bulundurma ve Tamamlama Yüküm lülüğü ve Temerrüt İşlemleri

Sözleşmenin IV. Teminat Gereklilikleri ve V. Muacceliyet ve Temerrüt bölümlerinde teminat, bulundurma, teminat tamamlama ve temerrüt hususları hakkında bilgi edinilebilir.

f) Sözleşmenin Süresi

Aksi belirtilmedikçe sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

g) Sözleşmenin Tadili, Feshi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmenin VII. Diğer Hükümler bölümünün 121., 122. ve 123. Maddelerinde Sözleşmenin Tadili hususları yer almaktadır. VII. Diğer Hükümler bölümünün 124., 125. ve 126. Maddelerinde Sözleşmenin Feshi ile 128. Maddesinde Uyuşmazlıkların Çözümüne ilişkim hususlar yer almaktadır.

h) Cayma Hakkı

İlgili mevzuat gereğince işbu sözleşme ile hüküm altına alınan hususlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, cayma hakkı kullanılamaz.

2.2. Yurtiçi Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi

a) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri 

MÜŞTERİ’nin talebi üzerine, borsa ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak türev araçların alım satımına aracılık sıfatıyla, ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’nin nam ve hesabına ve MÜŞTERİ hesabına kendi namına Borsa’da, türev araçlarının alım satım işlemlerinin yapılmasına yönelik verilecek hizmetlerdir.

b) Ücret, Masraf ve Komisyonlar

İlgili işlemlerden doğacak masraflar; Ek-8’de yer alan ‘’Ücret, Masraf ve Komisyon Ücret Tarifesi’’ ile sözleşmenin Ödenecek Komisyon ve Masraflar başlıklı 12.maddesinde yer almaktadır.

c) İşlemlere İlişkin Risk Bildirimi

Sözleşmenin Ek.2’de yer alan Risk Bildirim Formu’nda türev araçların alım satım işlemlerine ilişkin işlem usullüleri ve oluşabilecek riskler yer almaktadır.

d) Vade Sonu İşlemleri

Sözleşmenin Uluslararası Piyasalarda Sermaye Piyasası Aracı Alım Satımı başlıklı 8. madde ve Türev Sözleşmesinin Vadesinde Uzlaşma başlıklı 9.maddesinde vade sonu bulunan sözleşmelerin tasfiyesine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

e) Teminat Bulundurma ve Tamamlama Yükümlülüğü ve Temerrüt İşlemleri

Sözleşmenin Teminat ve İşlemlerin Takasına İlişkin Hükümler başlıklı 7. Maddesinde ve Türev Araçların Alım Satım İşlemlerinde Teminat Tamamlamaya İlişkin Ek Sözleşmesinde teminat, bulundurma, teminat tamamlama ve temerrüt hususları hakkın da bilgi  edinilebilir.

f) Sözleşmenin Süresi

Aksi belirtilmedikçe sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

g) Sözleşmenin Tadili, Feshi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmenin Süresi ve Hitamı başlıklı 16.maddesi, Uygulanacak Hükümler, Borsa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler başlıklı 17. Maddesi ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetki başlıklı 21. Maddesinde ilgili hususları yer almaktadır.

h) Cayma Hakkı

İlgili mevzuat gereğince işbu sözleşme ile hüküm altına alınan hususlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, cayma hakkı kullanılamaz.

2.3. Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi   

a) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

MÜŞTERİ'nin talimatları çerçevesinde, ulusal borsalarda işlem gören Sermaye Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ adına ve hesabına ya da İNTEGRAL adına ve MÜŞTERİ yönelik hesabına satın alınması, satılması, tahvili, takası ve saklanması ve finansal araç alım satım işlemlerinin tasfiyesi konusunda İNTEGRAL'in MÜŞTERİ'ye vereceği aracılık hizmetlerinin kapsamını ve söz konusu aracılık hizmetleridir.

b) Ücret, Masraf ve Komisyonlar

İlgili işlemlerden doğacak masraflar; Ek-10’da yer alan ‘’Ücret, Masraf ve Komisyon Ücret Tarifesi’’ ve sözleşmenin Vergiler başlıklı 8.maddesi ile Hisse Senedi Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler Sözleşme Eki’nin Komisyon, Masraflar Ve Vergilerin Ödenmesi başlıklı 7.maddesinde yer almaktadır.

c) İşlemlere İlişkin Risk Bildirimi

Sözleşmenin Ek.2, Ek.3, Ek.4 ve Ek.5’inde yer alan Risk Bildirim Formlarında sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerine ilişkin işlem usullüleri ve oluşabilecek riskler yer almaktadır.

d) Teminat Bulundurma ve Tamamlama Yükümlülüğü ve Temerrüt İşlemleri

Sözleşmenin, Temerrüt, Hesap Bakiyesi Açığı, Teminat ve Teminatın Nakde Çevrilmesi başlıklı 9. Maddesinde teminat, bulundurma, teminat tamamlama ve temerrüt hususları hakkında bilgi edinilebilir.

e) Sözleşmenin Süresi

Aksi belirtilmedikçe sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

f) Sözleşmenin Tadili, Feshi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmenin Feshi başlıklı 12.maddesi, Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 13. Maddesi ve Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Çözümlenmesi başlıklı 18. Maddesinde ilgili hususları yer almaktadır.

g) Cayma Hakkı

İlgili mevzuat gereğince işbu sözleşme ile hüküm altına alınan hususlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, cayma hakkı kullanılamaz.

2.4. Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi   

a) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırımcı’ya, Yatırımcı’nın talebiyle veya Yatırımcı’nın talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması hizmetidir.

b) Ücret, Masraf ve Komisyonlar

İlgili işlemlerden doğacak masraflar; Ücretler, Komisyon ve Vergiler başlıklı 8.Madde ile Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu’nun Ücretlendirme Esasları ve Ücretle başlıklı 6.Maddesinde yer almaktadır.

c) İşlemlere İlişkin Risk Bildirimi

Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu ile Sözleşmenin Ek.1’de yer alan Risk Bildirim Formu’nda yatırım danışmanlığı hizmetine yönelik bilgiler ve oluşabilecek riskler yer almaktadır.

d) Sözleşmenin Süresi

Aksi belirtilmedikçe sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

e) Sözleşmenin Feshi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sermaye Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi başlıklı 12.maddesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü başlıklı 13. Maddesinde ilgili hususları yer almaktadır.

f) Cayma Hakkı

İlgili mevzuat gereğince işbu sözleşme ile hüküm altına alınan hususlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, cayma hakkı kullanılamaz.
 
2.5. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve
Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi 
 
a) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri 

MÜŞTERİ'nin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştireceği açığa satış, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri hizmetleridir.

b) Ücret, Masraf ve Komisyonlar

1. Açığa satış işlemlerinden doğacak masraflar sözleşmenin Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler bölümünün Komisyonlar ve Masraflar başlıklı 12.maddesinde yer almaktadır.
2. Kredili alım işlemlerinden doğacak masraflar sözleşmenin Kredili İşlemlere İlişkin Özel Hükümler bölümünün Müşteri’nin Kredinin Kullanımından Doğan Sorumluluğu başlıklı 5.maddesinde yer almaktadır.
3. Ödünç Alma ve Verme işlemlerinden doğacak masraflar sözleşmenin Ödünç Alma ve Verme İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler bölümünün Komisyon, Masraf ve Vergiler başlıklı 12.maddesinde yer almaktadır.

c) Teminat Bulundurma ve Tamamlama Yükümlülüğü ve Temerrüt İşlemleri

1. Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler bölümünün Emirlerin Tasfiyesi başlıklı 6.maddesinde ve Özkaynak başlıklı 7.maddesinde ilgili hükümler yer almaktadır.
2. Kredili İşlemlere İlişkin Özel Hükümler bölümünün Emirlerin Tasfiyesi başlıklı 3.maddesinde ve Özkaynak başlıklı 8.maddesinde ilgili hükümler yer almaktadır.
3. Ödünç Alma ve Verme İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler bölümünün Özkaynağın Ödünç Veren Tarafa Teslimi başlıklı 5.maddesi, Özkaynak Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar başlıklı 6.maddesi, Ödünce Konu Finansal Araçlar İle Özkaynak Olarak Kabul Edilebilecek Varlıkların Değerlemesi başlıklı 7.maddesi, Ödünce Konu Finansal Araçların Geri Çağırılması başlıklı 10.maddesi ve Ödünç Alma ve Verme İşleminin  Tasfiyesin başlıklı 11.maddesinde ilgili hükümler yer almaktadır.

d) Sözleşmenin Süresi

Aksi belirtilmedikçe sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

e) Sözleşmenin Tadili, Feshi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve  Sözleşmesini,  Sözleşmenin Feshi başlıklı 12.maddesi, Sözleşme Değişiklikleri başlıklı 13. Maddesi ve Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Çözümlenmesi başlıklı 18. Maddesinde ilgili hususlar geçerlidir.

f) Cayma Hakkı

İlgili mevzuat gereğince işbu sözleşme ile hüküm altına alınan hususlar cayma hakkının istisnasını oluşturmakta olup, cayma hakkı kullanılamaz.

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmeleri Öncesi Bilgi Formunu ve Sözleşme metinlerini temin ettiğimi, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve söz konusu hükümleri bilerek, anlayarak ve kabul ederek onayladığımı, Yatırım Kuruluşu’nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayına haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim aldığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
DETAYLI BİLGİ VE ÜCRETSİZ BAŞVURU

Forex piyasalarının avantajları hakkında bilgi edinmek, ücretsiz eğitim alarak bilinçli forex yatırımı yapmak ya da bu piyasayı daha yakından tanımak için lütfen formu doldurunuz.

Lütfen tüm alanları doldurunuz.
2022 yılı 1. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %26, zarar eden müşteri oranı %74’tür.