TEBRİKLER

Deneme hesabınız oluşturulmuştur. Giriş detaylarınızı formda yazmış olduğunuz e-posta adresinizden öğrenebilirsiniz.
En kısa sürede bir müşteri temsilcimiz sizin ile iletişim kuracaktır.

ext FORMU DOLDURUN
SİZİ ARAYALIM
ext
FOREX BİST/VİOP
TEBRİKLER

Deneme hesabınız oluşturulmuştur. Giriş detaylarınızı formda yazmış olduğunuz e-posta adresinizden öğrenebilirsiniz.
En kısa sürede bir müşteri temsilcimiz sizin ile iletişim kuracaktır.

ÜCRETSİZ HESAP AÇABİLİRSİNİZ
Lütfen tüm alanları doldurunuz.
2022 yılı 1. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %26, zarar eden müşteri oranı %74’tür.

Uzaktan Müşteri Olma Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma MetniUZAKTAN MÜŞTERİ OLMA HİZMETİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  (“Kurum ”, “İntegral Yatırım”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
Kurumuzun ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’ na www.integralyatirim.com.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

2.  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz, görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yolu kullanılarak sizlerle müşteri sözleşmesi akdedilmesi ve bu sözleşmenin ifası, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

3. Kişisel Verilerin Aktarılması 

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu KVKK Politikası’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanabilir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Mobil uygulamalarımız ve İnternet Şubemiz aracılığıyla görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti hizmetinden yararlanmanız halinde, kimlik belgenizde yer alan bilgileriniz, fotoğraflarınız ve fotoğraflarınız kullanılarak yapılan kimlik eşleştirme sonuçları ile sizlerle yapılan görüntülü görüşme kayıtları Şirketimiz tarafından elde edilir ve saklanır. Mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bizzat aktardığınız veriler yanında, uygulama üzerinden işlemlerinizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için “sdk_versiyonu”, “app_id”, “IMEI” gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazınızın kimlik bilgilerini alabiliriz.
Açık rızanızla görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmetini kullanmayı tercih etmeniz halinde, bu kapsamında elde etiğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak söz konusu açık rızanız çerçevesinde veya kanun gereği, sizlerle sözleşmelerin kurulması veya ifası, hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkımızın tesisi veya kullanılması ya da meşru menfaat sebeplerine dayalı olarak işleyebiliriz.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmeti çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz, mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sona ermesi ve diğer saklama sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde imha edilir. 

6. Veri Sahibinin Hakları 

 Kişisel veri sahipleri; 
1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.integralyatirim.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, Büyükdere Cd. Saat. Sk. Spine Tower No:5 K:2 Maslak/Sarıyer - İstanbul, Türkiye adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak kvkkbasvuru@integralyatirim.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla Şirketimize iletebileceklerdir. 
Saygılarımızla,

Başvuru Formu
DETAYLI BİLGİ VE ÜCRETSİZ BAŞVURU

Forex piyasalarının avantajları hakkında bilgi edinmek, ücretsiz eğitim alarak bilinçli forex yatırımı yapmak ya da bu piyasayı daha yakından tanımak için lütfen formu doldurunuz.

Lütfen tüm alanları doldurunuz.
2022 yılı 1. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %26, zarar eden müşteri oranı %74’tür.